AGROQUIMICA RECASENS li oferim una amplia gamma de productes domèstics desde el dia 1 de Novembre del 2015 que entra en vigor la llei que diu que no es pot vendre productes fitosanitaris d' ús profesional a ningú que no poseeixi el carnet de manipulador de productes fitosanitaris.